August - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

August

Bestyrelsen > Referater > 2020
Referat Bestyrelsesmøde d. 24/08 2020


Tilstede:
Gitte – Carsten – Flemming – Trine

Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet
2. Nyt fra Tonny
3. Økonomi
4. Sensommerferien
5. Evt.


Ad. 1. Intet at bemærke

Ad 2. Hele bebyggelsen skal have renoveret varmeanlæg – nærmere information kommer fra Vinding Gruppen. Der er indkaldt til bugetmøde i Vinding Gruppen onsdag d. 9.9.20. Carsten og Flemming deltager.
- Ny beboer i nr. 29 pr. 15.7 er Anne. Velkommen – Ny beboer i nr. 89 pr. 1.9

Ad 3. Ser fint ud – kun svag påvirket af coronakrisen mht til udlejning af fælleshuset.

Ad4: Sensommerfesten lørdag d. 12.9 Starter kl. 15:00 med kaffe/saftevand og kage (kagemand/kone)
lege/aktiviteter som f.eks. bid til æble – støvlekast - udendørs spil for børn og barnelige sjæle.

Grillen tændes kl.17:30 menuen er kylling – grillpølser – brød og salat. Gratis for beboere i Kobbelhusene.

Gitte sørger for ny indbydelse.

Indkøb: legetøj: badmintonet – rundboldsæt – hockeystave+bolde (Flemming) – billedlærred vandfarver (Trine)- kage Trine

Tilmeldingsfrist onsdag d. 9.9. ved Gitte

Ad 5: intetKobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu