Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2014
Referat bestyrelsesmøde d.xx/06 2014

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Sommerudflugt, emner til diskussion, indbydelse m.m.
3. Evt.

Afbud: Lisbeth, Louise

1. Referat fra sidste møde
Punkt 2. Kun rygter, som siger at de sidste træer også bliver fældet. Vi holder øje med hvad der sker.
Referat ellers OK.

2. Sommerudflugt, emner til diskussion, indbydelse m.m.
Vi havde en god snak om de 4 forslag som blev lagt frem: Danfoss Universe, Odense Zoo, Randers Regnskov og Ree Dyrepark.
Vi blev hurtige enige om valget stod mellem Zoo og Ree, ved afstemning var resultatet 2 stemmer til hver, vi sendte så en sms til Louise, som i mellemtiden var kommet hjem og hun kom så til mødet, hvor vi så kunne få afgjort hvor sommerudflugten skulle gå hen og det blev så Odense Zoo. Invitation følger i uge 25. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 24/8 2014.

Halfdan kontakter Super Best, Mågebakken Odense om de kan levere sandwich og drikkevarer.
Louise trykker invitationer og Peder spørger Lisbeth om hun kan/vil lave opslag til skrællerumnene og reminder som skal omdeles i starten af august. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu