Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2018
Referat bestyrelsesmøde d.30/01 2018


Dagsorden.
1. Referat
2. Nyt fra Vinding GRP
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Generalforsamling d.7/3
6. Aktiviteter 2018
7. Evt.

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Sune Kristiansen
Lone Frederiksen


1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Vinding GRP
Intet nyt.

3. Nyt fra Tonny
Nye lejere:
RdK 39 15/10 Jesper Kristiansen & Jannie Elise Baagoe
RdK 143 1/11 Peter Roskær Madsen
RdK 153 1/12 Patrik Sean Lange-Nielsen Udflytter RdK 107
RdK 67 1/02 Hanne Gadeberg Bentsen
Kommende lejere:
RdK 1D 15/04 Francoise Cecile Helene Smet
RdK 65 15/05 Inger Nørregaard Andersen
RdK 51 15/05 Ingelise & Tor Kristoffersen Fraflytter RdK 65

4. Økonomi
Bogføring er færdig, dog mangler regnskabet. Carsten er i gang med at få det færdiggjort.
Der er dog ca. kr. 58.000 i likviditet.
Trampolin indgår som ekstraordinær indtægt
Der har været udgifter for hhv. kr. 3500 + kr. 3.400 til fastelavn og juletræsfest.
Regnskab rundsendes til bestyrelsen når det er færdigt i god til før generalforsamlingen.

5. Generalforsamling d. 7/3
Generalforsamling afholdes onsdag 7. marts 2018 kl. 19 i Fælleshuset
Carsten Poulsen er på valg og genopstiller
Sune Kristiansen er på genvalg og genopstiller ikke.
Sandra Hvas er på valg og genopstiller
Dagsorden er fastlagt og fremsendes fra formanden.
Sune laver et udkast til en salgstale som sendes til gruppen som skal følge indkaldelse til generalforsamling

6. Aktivitet 2018
Tages op med den nye konstituerede bestyrelse.

7. Evt.
Carsten har oplevet skadedyr (dog ikke rotter) under gulvbrædderne og arbejder med Tonny på en løsning.
Næste møde er bestyrelsesmødet.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu